• Thông dụng

  Danh từ.
  canal.

  Động từ.

  To mind; to flinch from.
  không quản nắng mưa
  not to mind pouring rain or scorching sun.
  Động từ.
  to manage; to cope with.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X