• Thông dụng

  Động từ

  To fret; to snivel
  trẻ ốm quấy suốt ngày
  The sick child snivelled all day long
  To jest; to joke
  nói quấy
  to speak jokingly
  To pester; to worry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X