• Thông dụng

  Danh từ

  Show-case; stall; department
  quầy hàng
  a good stall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X