• Thông dụng

  (y học) Fistule.
  Leak.
  Cái thùng
  The bucket leaks.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  disassemble

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drip
  leak
  leaky
  permeable
  stray
  sweat (out)
  acute
  clear
  distinct
  keen
  sharp
  abscess
  blistery
  cavity
  shell
  spongy

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  spongy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X