• Thông dụng

  Động từ
  to ebb; flow back to the sea

  Tính từ

  Pure
  vàng ròng
  pure gold
  Througthout
  năm năm ròng
  throughtout five years

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X