• Thông dụng

  (thông tục) Ballyhoo, undue fuss.
  Làm rùm beng lên
  To raise a ballyhoo about something.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X