• Thông dụng

  Beam.
  Rầm bằng lim
  An ironwood beam.
  Loud, noisy.
  Kêu rầm
  To scream loudly.
  Rầm rầm láy ý tăng
  Clamorous, uproarious.
  đùa rầm rầm
  To frolic uproariously.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X