• Thông dụng

  Toss about in one's bed.
  Thằng sốt rẹo rọc suốt đêm
  The little boy had a fever and tossed about in his bed the whole night.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X