• Thông dụng

  Động từ
  to leak; to drip

  Động từ

  To rust; to get rusty
  không rỉ
  rust-proof

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exudation
  exude
  iron-mould
  leak
  seepage

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rusty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X