• Thông dụng

  Danh từ

  Greens; vegetables
  vườn rau
  vegetable garden

  Thực phẩm

  Nghĩa chuyên ngành

  vegetable

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  green stuff
  kitchen-stuff
  vegetable
  vegetal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X