• Thông dụng

  Danh từ
  garden

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  curtilage
  garden
  căn hộ vườn
  garden apartment
  hàng rào vườn
  garden lattice fence
  kiến trúc vườn
  garden architecture
  quy hoạch vườn hoa
  garden planning
  thành phố vườn
  garden city
  tường ngăn sân với vườn
  garden wall
  tường quanh vườn
  garden wall
  vườn (hoa) công cộng
  public garden
  vườn bách thảo
  botanical garden
  vườn bách thú
  zoological garden
  vườn cảnh
  pleasure garden
  vườn cây ăn quả
  fruit garden
  vườn cây cổ
  historic garden
  vườn hoa (thành phố)
  garden square
  vườn hoa (trong nhà )
  pleaser garden
  vườn hoa bên cạnh đường
  roadside garden
  vườn hoa nhỏ
  garden square
  vườn nhỏ sân trước
  forecourt garden
  vườn nuôi ong
  bee garden
  vườn rau
  kitchen garden
  vườn rau (thơm)
  kitchen garden
  vườn tạo hình
  formal garden
  Vườn tạo hình (kiểu Pháp)
  Formal garden
  vườn tập thể
  collective garden
  vườn trên mái
  roof garden
  vườn treo
  hanging garden
  vườn trước nhà
  forecourt garden
  vườn trước nhà
  front garden
  vườn ươm (vầng) cỏ
  turf nursery garden
  vườn ươm cây
  nursery garden

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  garden
  rau vườn
  garden stuff
  vườn rau
  kitchen-garden
  vườn rau (trồng để bán)
  market garden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X