• Thông dụng

  Crisp noise.
  Nhai rau ráu
  To chew (something) with a crisp noise.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X