• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check rail
  guard rail
  guide rail
  ray dẫn hướng cửa đẩy
  sliding-doors guide rail
  slide rail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X