• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  Acme thread
  ren Acme thu ngắn
  stub Acme thread
  trapezoidal thread

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X