• Thông dụng

  Danh từ

  Glazed terra-cotta
  bát sành
  glazed terra-cotta boul

  Động từ

  Be conversant with, be a connoisseur in.
  sành đồ cổ
  be a connoisseur in antiques
  sành ăn
  be a connoisseur of food

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X