• Thông dụng

  Danh từ
  books

  Tính từ

  Bookish, dogmatic
  người trí thức sách vở
  dogmatic intellectual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X