• Thông dụng

  Tính từ

  Clean, cleanly
  nước sạch
  clean water
  Clear
  sạch nợ
  be clear of debts
  hết sạch
  run clear out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X