• Thông dụng

  Động từ

  To finish; to end; to expire; to come to an end
  thế hết chuyện
  There the story end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X