• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extrusion
  sự ép trồi đất
  ground extrusion
  sự ép trồi đất
  soil extrusion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X