• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rating
  scaling
  sự định tỷ lệ xo
  scaling a spring
  sizing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X