• Thông dụng

  Động từ

  To fix; to appoint; to set; to assign
  vào giờ đã định
  a the appointed time
  To intend; to think of
  tôi định ngày mai đi
  I think of going to morrow to elavailate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X