• Thông dụng

  Danh từ

  Break-down
  xem xét sự cố
  to examine the break-down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X