• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  paramagnetic resonance
  sự cộng hưởng thuận từ electron
  EPR (electronparamagnetic resonance)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  electron paramagnetic resonance (EPR)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  EPR (electronparamagnetic resonance)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X