• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backup
  sự dự phòng acquy
  battery backup
  fall-back
  prevention
  provision
  stand-by
  stand-by mode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X