• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  excavation
  sự khai đào ngầm
  subsurface excavation
  sinking
  sự khai đào giếng mỏ
  shaft sinking
  stope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X