• Thông dụng

  Động từ

  To declare
  khai không thấy cả
  He declared that he had seen nothing
  To dredge up; to expand
  khai cống rãnh
  to dredge sewers

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X