• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elimination
  CSMA với sự loại trừ xung đột
  CSMA with Collision Elimination (CSMA/CE)
  elimination elevator
  except
  except (for)
  exclusion
  sự loại trừ lẫn nhau
  mutual exclusion
  sự loại trừ tương hỗ
  mutual exclusion
  exclusions
  removal
  suppression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X