• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bathe
  baths
  dipping
  sự nhúng axit
  acid dipping
  sự nhúng chìm
  dipping (icecan)
  sự nhúng nóng
  hot-dipping
  embedding
  imbedding
  soakage

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dipper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X