• Thông dụng

  Động từ.

  To steep; to soak; to dip; to immerse.
  nhúng vật vào nước
  to dip something in a liquid.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bath

  Giải thích VN: Sự nhúng của vật liệu cho một mục đích đặc biệt, chẳng hạn như kết tủa muối. 2, một hỗn hợp hóa chất sử dụng trong một xử đặc [[biệt. ]]

  Giải thích EN: 1. an immersion of materials for a special purpose, such as a chemical bath designed to precipitate a salt.an immersion of materials for a special purpose, such as a chemical bath designed to precipitate a salt.2. a chemical solution used in such a treatment.a chemical solution used in such a treatment.

  bể hàn nhúng
  solder bath
  bể hàn nhúng
  soldering bath
  nhúng dầu
  oil-bath
  nhúng trong dầu
  oil bath
  sự nhúng trong dầu
  oil-bath
  sự nhúng trong kẽm
  zinc bath
  sự nhúng trong muối
  salt bath
  sự nhúng trong niken
  nickel bath
  sự nhúng trong nước
  water bath
  dip
  dipping
  dung dịch nhúng
  dipping solution
  kính hiển vi nhúng
  dipping microscope
  phương pháp nhúng
  dipping method
  quá trình (sơn) nhúng
  dipping process
  sự nhúng axit
  acid dipping
  sự nhúng chìm
  dipping (icecan)
  sự nhúng nóng
  hot-dipping
  vécni kiểu nhúng
  dipping varnish
  vécni nhúng
  dipping varnish
  embed
  biểu đồ nhúng
  embed chart
  embedding
  liên kết nhúng
  linking and embedding
  nhúng liên kết vật thể
  object linking and embedding (OLE)
  Nhúng Liên kết Đối tượng
  Object Linking and Embedding (OLE)
  nhúng liên kết đối tượng
  object linking and embedding-OLE
  Nhúng Liên kết Đối tượng
  OLE (ObjectLinking and Embedding)
  phép nhúng bất biến
  invariant embedding
  phép nhúng của các không gian
  embedding of ap aces
  định nhúng
  embedding theorem
  imbed
  immerse
  impregnate
  plunge
  soak

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  velvet
  dip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X