• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  fitness

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  correspondence
  sự tương ứng mạng
  lattice correspondence
  sự tương ứng một chiều
  one-to-many correspondence
  sự tương ứng một một
  one-to-one correspondence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X