• Thông dụng

  Danh từ

  Afternoon, evening
  từ sáng đến chiều
  from morning to evening
  ba giờ chiều
  three o'clock in the afternoon, three p.m.
  trời đã về chiều
  evening has set in
  Direction
  đường một chiều
  a one-direction road, a one-way road
  điện xoay chiều
  alternating current
  theo chiều kim đồng hồ
  in the direction of a clock's hand, clockwise
  Side, dimension
  mỗi chiều dài ba mét
  each side is three meters long
  chiều cao
  height
  phong trào vừa chiều rộng vừa chiều sâu
  the movement showed breadth and height
  đoàn kết một chiều
  one-sided solidarity
  Aspect, respect
  đời sống nông dân ngày trước thật khổ cực trăm chiều
  the peasants' life in the past was miserable in many respects
  Pretence, appearance
  làm ra chiều xúc động
  to pretend to be moved, to sham emotion
  Tendency; trend
  bệnh chiều nặng thêm
  the illness has the tendency to worsen
  tưởng chiều tiến bộ
  his thought has a progressive tendency
  gió chiều nào che chiều ấy
  to swim with the tide

  Động từ

  To humour, to pamper, to soil
  chiều con
  to humour (spoil) one's children
  chiều khách
  to attend to every desire of one's patrons
  chiều như chiều vọng
  to humour exceedingly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X