• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  point contact
  sự tiếp xúc điểm gián đoạn
  intermittent point contact
  sự tiếp xúc điểm liên tục
  continuous point contact

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X