• Thông dụng

  Động từ
  to compare; to pair (đũa)

  Tính từ

  First-born
  con so
  first-born child

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X