• Thông dụng

  Shrink.
  Sun vai
  To shrink one's shoulders.

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  electric shunt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shunt
  cartilage
  chondroplast
  chordoma

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cartilage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X