• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  closure

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center (of rotation)
  tâm quay tức thời
  instantaneous center of rotation
  center of motion
  center of revolution
  center of rotation
  tâm quay tức thời
  instantaneous center of rotation
  centre (of rotation)
  tâm quay tức thời
  instantaneous centre of rotation
  centre of motion
  centre of revolution
  fulcrum
  roll centre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X