• Thông dụng

  Danh từ
  Tibet
  The Tibetan Plateau: cao nguyên Tây Tạng
  The Tibet Autonomous Region (TAR): Khu tự trị Tây Tạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X