• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breaking load
  tải trọng phá hoại giới hạn
  ultimate breaking load
  charge (of rupture)
  charge of rupture
  collapse load
  failure load
  fracture load
  load at failure
  load at rupture
  rupture load
  ultimate loading

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X