• Thông dụng

  Danh từ

  Set; circle; world
  văn giới
  the world of literature

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  order
  hệ thống thông tin lệnh giới hạn
  limit order information system
  trật tự tiền tệ thế giới
  world monetary order
  đơn đặt hàng của người môi giới
  broker's order
  quarter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X