• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  heel plate

  Giải thích VN: Thanh đệm cuối [[kèo. ]]

  Giải thích EN: A truss end plate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X