• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow speed
  flow velocity
  tốc độ dòng (chảy)
  water-flow velocity
  rate of runoff
  thruput
  velocity of flow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X