• Thông dụng

  Động từ

  To flow, to run
  con sông chảy xiết
  the river runs very fast
  nước chảy đá mòn
  constant dropping wears stone
  người đi như nước chảy
  there were flowing streams of people
  dòng người chảy trên đường phố
  the stream of people flowed in the street
  nước mắt chảy như mưa
  tears flowed down like rain
  thủng gạo chảy mất nhiều
  the bag having holes in it, a lot of rice has run out
  kẹo chảy nước
  the sweets have begun to run (because of the humidity of the air)
  To melt, to leak
  nước đá chảy
  ice melts
  nung chảy một hợp kim
  to melt an alloy
  To stretch, to bag
  lụa chảy
  this silk stretches easily, this silk bags
  chiếc áo chảy
  a baggy dress
  hai chảy ra
  his two cheeks are bagged
  dòng chảy
  a flow

  Tính từ

  Leaking
  nồi chảy
  a leaking pot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X