• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chilling rate
  cool-down rate
  cooling rate
  tốc độ làm lạnh tới hạn
  critical cooling rate
  rate of cooling
  refrigeration rate
  speed of chilling
  speed of cooling

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cooling rate
  freezing rate
  freezing speed
  speed of cooling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X