• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  turnover rate

  Giải thích VN: Một giá trị tương đồng với số quay vòng trong một đơn vị thời [[gian. ]]

  Giải thích EN: A value that corresponds to the turnover number during a specified unit of time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X