• Thông dụng

  Động từ
  to follow
  to believe in
  to go over to
  Trạng ngữ
  according to, on, at, in accordance with

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  by virtue of
  follow
  theo sát
  follow-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X