• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exception rate
  preference rate
  preferential rate
  preferential tariff
  chế độ thuế suất ưu đãi
  preferential tariff system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X