• Thông dụng

  Danh từ

  Advance and retreat
  tiến thoái lưỡng nan
  between the devil and the deep sea

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X