• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  creeping
  earth creep
  earth fall
  earth flow
  landslide
  sự trượt đất liên tiếp
  consequent landslide
  sự trượt đất liên tục
  consequent landslide
  soil creep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X