• Thông dụng

  Động từ
  to requisition

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  expropriation

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  requisition

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  expropriation
  requisition
  requisitioning
  phi trưng dụng hóa
  de-requisitioning
  sự bãi trưng dụng
  de-requisitioning

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X