• Thông dụng

  Danh từ

  Bank
  bãi phù sa
  an alluvial plain
  bãi dâu
  a mulberry-grown alluvial plain
  Expanse, ground
  bãi sa mạc
  an expanse of desert
  bãi đá bóng
  a football ground, a football pitch
  bãi tha ma
  a burial ground
  bãi mìn
  a minefield
  bãi chiến trường
  a battlefield
  Lump, mass, splash
  bãi phân
  a lump of excrement
  bãi nước bọt
  a splash of spittle

  Động từ

  To recess
  bãi chầu
  to recess court
  To dismiss, to cancel
  bãi một viên quan
  to dismiss a mandarin
  bãi thuế
  to cancel taxes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X