• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  displacement tonnage
  trọng tải dãn nước tịnh
  light displacement tonnage
  trong tải dãn nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dân nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dãn nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dãn nước toàn phần
  load displacement tonnage
  displacement tonnage
  trọng tải dãn nước tịnh
  light displacement tonnage
  trong tải dãn nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dân nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dãn nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dãn nước toàn phần
  load displacement tonnage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X